E-ticaret Yapmak ve Şirket Kurmak


Şirket kurmadan vergi mükellefi olmak mümkün müdür? Sanal ortamda eğer bir satışta bulunuyor iseniz, bu satışlar üzerinden vergilendirmek zorundasınız. Vergi mükellefi olmak ve sanal ortamda satış yapmak veya satış sitesi kurmak şirket kurmayı gerektiren durumlardır. Bununla birlikte her e-ticaret ile ilgili işler yürüten kişi, vergi mükellefi durumunda olmamaktadır.


Yeni bir şirket kurarak, e-ticaret faaliyetlerini yürütme konusunda, şirket türünün hangi yapıda olması gerektiği konusunda şartlar bulunmamaktadır. Her türlü şekilde, e-ticaret faaliyetleri yürüten bir şirket kurulabilir. İster şahıs şirketi olsun, ister anonim şirket olsun, isterse de limited şirket olsun, şirketin türü bir engel durumu teşkil etmez. Sonuç olarak şirket kurmadan vergi mükellefi olmak söz konusu değildir. Şahıs şirketi kurarak çok fazla vergi yükünün altına girmeden e-ticaret yapmak mümkündür.Yayın Tarihi •

Tüm Hakları CenayOfis Aittir